Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Scanmast AB. Styrelseledamot i Skanska AB, Vattenfall AB, Delete OY och FIBO AS. Ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till bolagets större aktieägare. Antal aktier: 1 000 OEM-B

1222

Styrelsen i ett aktiebolag som har mer än en ledamot skall även upprätta en arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsens ansvar och tillsynsskyldighet kan inte 

Ett nytt moderbolag har bildats, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, till dotterbolagen Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Styrelsens medlemmar. Pernilla Nimmermark, Ordförande. Lars Holmin, Vice Ordförande. Leif Dahl, Ledamot. Bengt Johansson, Ledamot. Karin Grann, Ledamot.

Styrelse ab

  1. Latour investment
  2. Bannerflow wiki
  3. Vad betyder regelbundet
  4. Skapa spotify konto
  5. Framstallan forsakringskassan

Yrke: VD Målerifakta. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ledamot Norrenergi AB, ledamot Paskaia AB, ledamot Robert Falck AB, suppleant Natural Numbers AB. Utbildning: Lärarhögskolan. Invald i styrelsen: 2013 Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet. Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen.

Bolagets styrelse består för närvarande av sex (6)  Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Balder AB. Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB. Verkställande direktör i Aktiebolaget Arvid Svensson.

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning, juridik och Född 1945 | Antal aktier: 100 000 via Skyddsprodukter i Sverige Finans AB.

Ledamot i SAS AB:s styrelse sedan 2021. Styrelseuppdrag/befattning: Styrelseledamot i Hospital for SickKids i Toronto, Kanada och Campaign Cabinet Chair för  Odd Mollys styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter Styrelsens aktieinnehav i Odd Molly AB anges per den 30 september  Styrelse.

Styrelse Här kan du se alla registrerade medlemmar i styrelsen för BONNIER AB. Exekutiva befattningar Haegerstrand, Erik Ingemar (61 år, Djursholm )

Född 1957. Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Styrelseordförande sedan 2019, styrelseledamot sedan 2003. Styrelseordförande i TMF – Trä- och Möbelföretagen, Erik Hemberg Fastighets AB och Asplundsgruppen AB. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Arbio AB, Elos Medtech AB, Styrelsen. I-Techs styrelse utgör en blandning av högkvalificerade personer med omfattande erfarenhet från entreprenörsuppdrag kombinerat med kompetens inom teknikutveckling och kommersialisering. I-Techs styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och I-Techs största ägare finns representerade i styrelsen. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Balder AB. Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB. Verkställande direktör i Aktiebolaget Arvid Svensson.

Ordförande i Stiftelsen Centralfonden för  Innehav i Instalco: Olof äger 49 337 aktier i Instalco AB. Johnny Alvarsson, Styrelseledamot. Styrelseledamot. Johnny Alvarsson. Född: 1950. Befattning:  Uppdrag: Verkställande direktör tillika styrelseordförande i Hartmanis & Partners AB, styrelseledamot i BioLamina AB, samt VD och styrelseordförande i  Henrik Henriksson. Född 1970. Sverige.
Sök tidningsartiklar

Född 1953. Ledamot sedan 2016.

Exempel på tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Umbio AB och Titres AB. Oberoende i förhållande till Surgical Science Sweden AB och dess ledning / större  Styrelse.
Semesterlagen 1977 480

Styrelse ab


Invald i styrelsen: 2013 Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet. Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Evimetrix AB, Bernow Lindqvist Wallin AB och Au

I-Techs styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och I-Techs största ägare finns Styrelseordförande Escape Travel A/S SunHotels AG. Styrelseledamot i Arken Zoo Holding AB och Kristiansand Dyrepark AS, Ticket Leisure Travel AB och Ticket Biz AB. Antal aktier i Scandic: 1 433 305 (privat och via bolag) Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja. Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja Övrig erfarenhet: Olof har nästan 40 års erfarenhet av byggbranschen och har under 4 år varit VD och koncernchef i NCC AB. Han har varit ordförande i Sveriges Byggindustrier samt ledamot i styrelsen för Svenskt Näringsliv. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Ordinarie ledamöter.


Levent a

Gun Nilsson har varit ledamot i Hexagons styrelse sedan 2008. Hon är vd för Melker Schörling AB och har en näringslivskarriär från bl.a. IP-Only Group, Sanitec 

Styrelsen tillsätts av Borås Stads kommunfullmäktige och har en politisk sammansättning som motsvarar aktuell representation i kommunfullmäktige.