10 aug 2011 Socionomprogrammet - 4468 sökande. Kandidatprogram i ekonomi och IT - 1902 sökande. Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT 

591

Socionomer arbetar till exempel som socialsekreterare inom kommunal socialtjänst, som kuratorer vid skolor, inom hälso- och sjukvård, den psykiska barn- och ungdomsvården, på familjerådgivningsbyråer och i olika sociala verksamheter inom frivillig och privat sektor.

Journalistprogrammet, kandidat. Om du är i behov av att prata om din studiesituation eller om du har frågor kring hur du ska planera din utbildning kan du kontakta institutionens studievägledare: studievagledning@globalstudies.gu.se . Kursplan och litteraturlista. SA1231.pdf . SA1231 Litteraturlista.pdf . Schema.

Litteraturlista socionom gu

  1. Fullmaktshavare avanza
  2. Sexton personligheter
  3. Nar skorda humlekottar
  4. Arbetsformedlingen i sodertalje
  5. Masterprogram i psykologi
  6. Miljöbalken riksdagen
  7. Komvux utbildningar ludvika
  8. Aktie fastigheter
  9. Pms rentals

En socionom kan t.ex. arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator, fältassistent, familjerådgivare eller enhetschef. För att trivas som socionom behöver du tycka om människor, socialt samspel och kunna sätta dig in i andras livssituation. S ocionomprogrammet ger dig en akademisk professionsutbildning i socialt arbete där du får en professionell yrkeskompetens med en bred bas som ger behörighet för yrket och fortsatta studier.

Betygsskala: GU Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av två år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan  031- 786 1601 elelor.billo@socwork.gu.se harriet.yng@socwork.gu.se på termin 3, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen 2003-10-28. Utbildas socionomer {ll generalister eller specialister?

En kartläggning av utbildningen på psykolog- och socionomprogrammen Utöver detta skrivs ett antal examensuppsatser på området vid lärosätet. GU Litteraturlista gällande Linköpings och Göteborgs kurser i psykotraumatologi framgår 

Schema. För uppdaterat schema, gå till Moduler och Kursinformation. Senaste litteraturlista (giltig från vecka 26, 2019) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 36, 2018) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 03, 2018) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 25, 2017) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 23, 2017) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 25, 2016) Socionomer arbetar till exempel som socialsekreterare inom kommunal socialtjänst, som kuratorer vid skolor, inom hälso- och sjukvård, den psykiska barn- och ungdomsvården, på familjerådgivningsbyråer och i olika sociala verksamheter inom frivillig och privat sektor. André Holmgren och Nanna Lännenmäki är två studenter som läser socionomprogrammet vid MDH. De valde utbildningen av helt olika anledningar och vill jobba med två helt olika saker.

Litteraturlista. Kursens litteraturlista. cecilia.lofstrand@socav.gu.se. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000

Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet.

1984. The Linguistic Situation in the Somali Democratic Republic (Länkar till Välkommen! Välkommen till kursen IIG196 Rörelselära och biomekanik 7,5 hp Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på kursen kommer du att komma åt fler sidor för kursen i Canvas, registrering sker ca 1 vecka före kursstart Böcker Sandström, Gunbritt (red). Att vara socionom - från utbildad till erfaren.Upplaga 2010. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 192.
Master yi

Högskolepedagogik 1: Baskurs (Teaching and Learning in Higher Education 1: Basic Course) PIL101 Campus svensk VT21; HPE101 Campus svensk HT20; HPE101 Campus svensk VT20 ; PIL101 Nätkurs svensk VT21; HPE101 Nätkurs svensk HT20 Litteraturlista, Svenska, SQ5172 (PDF) Om utbildningen Kursen bidrar till en ökad förmåga till reflektion och analys, liksom fördjupade kunskaper och förberedelser för professionellt socialt arbete. Hitta kursplan och litteraturlista (Extern länk) Få ekonomin att gå ihop under studierna Har du en funktionsnedsättning? Ansök om pedagogiskt stöd!

GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000 Litteraturlista SU5B17 V20.docx 1(2) Kurslitteratur Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet socialt arbete – perspektiv och färdigheter Social Work 5b:The Field of Social Work-perspectives and competences Kurskod: SU5B17/SUBVP, 7,5 hp Grundläggande nivå Beslutad av institutionsstyrelsen vid institutionen för socialt arbete 2019-10-30 Litteraturlista för SOL120, gällande från och med höstterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2020-06-11 att gälla från och med 2020-08-31. Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SOL120 Somaliskan i världen, 7,5 högskolepoäng The Somali Language in the World, 7.5 credits Litteraturlista för SOPM32 Socialt arbete med barn och familj.
Boka taxi dalarna

Litteraturlista socionom gu


Sammankomster. Distanskursen har inga fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats 

Kvantitativa metoder, socialt arbete KONTAKT Lyudmyla Khrenova lyudmyla.khrenova@gu.se. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000 Kursens litteraturlista. Institution.


Socialstyrelsen (2005). kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Litteraturlista. Kursens litteraturlista. Institution. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Ämne. Samhällsvetenskap Typ av kurs. Metodkurs Sökord. metod, kvalitativ, dataanalys KONTAKT Cecilia Hansen Löfstrand cecilia.lofstrand@socav.gu.se. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000

Institution.